hubungi kami

    Jabatan Pertanian Malaysia - Seksyen Kewangan

    Pusat Kawalan Kualiti Ikan : Jabatan Perikanan Malaysia - Bahagian Pengutipan Data 

    Jabatan Perikanan Negeri Selangor

    Jabatan  Perikanan Malaysia - Bhg. Pengurusan Maklumat Perikanan

    Unit Pentadbiran : Jabatan Perkhidmatan Haiwan - Bahagian Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan

      Bahagian Pentadbiran

      Bahagian Diagnostik & Kepastian Kualiti

      Bhg. Penguatkuasa

    Pusat Kawalan Kualiti Ikan - Jabatan Perikanan Malaysia

    Unit Taman Pertanian - Bahagian Kewangan

    Jabatan Kesihatan Haiwan - Bahagian Latihan

    Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

    Jabatan Kawal Selia Air

    Lembaga Pertubuhan Peladang - Bahagian Pentadbiran

    Ibu Pejabat MARDI - Pusat Penyelidikan Hortikultur

    Pusat Penyelidikan Sumber Strategik

    Pusat Penyelidikan Mekanisasi & Automasi

    Pusat Penyelidikan Padi & Tanaman Industri

    Pusat Penyelidikan Bioteknologi

    Strategic Resource Research Division

    Pusat Penyelidikan Ekonomi Dan Pengurusan Teknologi

    Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan

     

     

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pengunjung
WEB COUNTER

Laman Utama || Pelanggan || Produk || Profile || Hubungi Kami || Galeri